FAQ

Uw makelaar beantwoordt al uw vragen over onze verzekeringen. Voor de duidelijkheid vindt u hier echter de antwoorden op de meest gestelde vragen, waarvan de meeste betrekking hebben op de looptijd van uw verzekeringscontract.

Contract

Hoe kan ik mijn administratieve berichten alleen in digitaal formaat ontvangen?

Als u onze contractuele correspondentie (betalingsberichten, herinneringen, enz.) niet langer per post wilt ontvangen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via support.be@april.com.

Hoe neem ik contact op met APRIL Belgium?

Onze teams zijn telefonisch bereikbaar op 010/56.04.98 op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Onze kantoren zijn gesloten op woensdag- en vrijdag namiddag.
We zijn altijd bereikbaar per e-mail op de volgende adressen:
Beheer: support.be@april.com
Medische acceptatie: medical.be@april.com
Schade: claims.be@april.com

Ik ga scheiden en verkoop mijn aandelen aan mijn partner, hoe gebeurt er?

Als u uw schuldsaldoverzekering hebt afgesloten voor een hypothecaire lening en u besluit de aandelen van uw partner na de scheiding te verkopen, blijft uw verzekering u toch dekken.

Als u niet langer verzekerd wilt zijn, neem dan contact op met uw verzekeringsmakelaar, die u om de volgende documenten zal vragen:
– Een aanvraag gedateerd en ondertekend door u als verzekeringnemer.
– Een officieel document van de bank waarin wordt bevestigd dat u afstand doet van de polisvoorwaarden.

Houd er rekening mee dat als u actieve domiciliëring hebt voor deze verzekering, de premies zullen blijven worden afgeschreven en er geen terugbetaling zal plaatsvinden. De verzekeringspolis wordt enkel geannuleerd als de eerste premie niet wordt betaald.

Ik ga scheiden van mijn partner en we verkopen het huis, wat moeten we doen?

Je hebt een schuldsaldoverzekering afgesloten voor een hypothecaire lening. Je besluit om uw woning te verkopen na een scheiding, dan blijft deze verzekering u dekken.

Als u deze verzekering wilt voortzetten, raden we u aan de begunstigingsclausule in geval van overlijden aan te passen.

Als u niet langer verzekerd wilt zijn, neem dan contact op met uw verzekeringsmakelaar, die u om de volgende documenten zal vragen:
– Een aanvraag gedateerd en ondertekend door u als verzekeringnemer.
– Een officieel document van de bank waarin wordt bevestigd dat u afstand doet van de polisvoorwaarden.

Houd er rekening mee dat als u actieve domiciliëring hebt voor deze verzekering, de premies zullen blijven worden afgeschreven. Er zal geen terugbetaling zal plaatsvinden. De verzekeringspolis wordt enkel geannuleerd als de eerste premie niet wordt betaald.

Als u een verzekering hebt afgesloten voor een ander doel dan het dekken van een hypothecaire lening, moet u de begunstigingsclausule in geval van overlijden controleren.

Ik ga scheiden van mijn partner. Ik wil mijn huis houden en heb besloten het aandeel van mijn partner uit te kopen. Wat moet ik nu doen?

Als u uw verzekering hebt afgesloten voor een hypothecaire lening en besluit om de aandelen van uw partner uit te kopen na de scheiding, dan blijft uw verzekering u dekken. Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar om te zien of u het verzekerde bedrag moet wijzigen en de begunstigingsclausule moet aanpassen.

Ik ga verhuizen, wie moet ik dat vertellen?

Als u van adres verandert of veranderd bent, is het heel belangrijk om APRIL Belgium zo snel mogelijk te verwittigen per e-mail op support.be@april.com, met vermelding van uw vroegere en huidige of toekomstige contactgegevens, evenals uw polisnummer. Wij zullen de nodige wijzigingen aanbrengen en alles zal weer normaal zijn!

Ik heb een schuldsaldoverzekering bij APRIL Belgium en ik betaal mijn lening terug. Stopt mijn verzekering automatisch?

Het is belangrijk om te begrijpen dat de overlijdensverzekering niet automatisch eindigt wanneer uw lening is terugbetaald. De verzekeringspolis blijft van kracht en de premies blijven verschuldigd. Kennisgevingen van afloop blijven verstuurd worden en in het geval van automatische incasso worden de premies afgeschreven.

Het is aan de verzekeringnemer om te beslissen of de verzekering beëindigd wordt.

Als u de overlijdensrisicoverzekering wilt beëindigen, moet u een door de verzekeringnemer gedateerd en ondertekend verzoek en een officieel document van de bank overleggen waarin afstand wordt gedaan van het voordeel van de polis. Deze documenten moeten naar APRIL Belgium worden gestuurd per e-mail naar support.be@april.com.

Ik wil mijn contract beëindigen, wat moet ik doen en met wie moet ik contact opnemen?

Als u uw verzekeringscontract met APRIL Belgium wilt beëindigen, volgt u de volgende stappen:

– Stuur een schriftelijk verzoek naar support.be@april.com, ondertekend door de verzekeringnemer en met vermelding van het polisnummer;

Als uw verzekering uw hypotheek dekte, hebben we ook een attest van de bank nodig dat afstand doet van het voordeel van het contract.

Ik wil mijn verzekeringscontract wijzigen, is dit mogelijk?

Om uw overlijdensverzekeringspolis bij APRIL Belgium te wijzigen, neemt u rechtstreeks contact op met uw verzekeringsmakelaar.

Is een “schuldsaldoverzekering” verplicht?

De Schuldsaldoverzekering is geenszins verplicht, maar wordt sterk aanbevolen om uw naasten te beschermen in geval van overlijden. Bovendien kunt u dankzij deze verzekering onder bepaalde voorwaarden profiteren van voordelige tarieven voor uw hypotheeklening.

Is het verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij de bank die mijn hypotheek heeft verstrekt?

Nee, u bent niet verplicht om een “schuldsaldoverzekering” af te sluiten bij de bank die uw hypotheek heeft verstrekt. U bent vrij om de verzekeraar van uw keuze te kiezen. Het is echter belangrijk om op te merken dat u in sommige gevallen een korting op uw hypotheek kunt krijgen als u deze verzekering bij dezelfde bank afsluit.

Is mijn overlijdensdekking wereldwijd geldig?

In overeenstemming met onze Algemene voorwaarden wordt overlijden wereldwijd gedekt.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over mijn contract?
  • Als u vragen hebt over uw afrekening of facturatie, kunt u een e-mail sturen naar support.be@april.com.
  • Als u meer informatie nodig hebt over een medische kwestie, kunt u uw verzoek sturen naar medical.be@april.com.
  • Als u vragen hebt over de dekking en garanties in uw polis, zal uw verzekeringsmakelaar uw vragen graag beantwoorden.

Vergeet niet uw voor- en achternaam en uw polisreferentie (contractnummer) te vermelden, zodat u snel antwoord krijgt. Onze teams helpen u graag verder.

Wat is een tariefgarantie?

De tariefgarantie houdt in dat de kosten van de verzekering op een vast niveau worden gehouden voor een bepaalde periode, die is vastgelegd in de algemene voorwaarden van de verzekering. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij het tarief na afloop van deze periode kan wijzigen, maar alleen als er een ernstige en blijvende verandering optreedt in de officiële sterftecijfers of als de overheid veranderingen eist. De premies kunnen dan worden verhoogd.

U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de premiewijziging en hebt opnieuw de mogelijkheid om uw verzekering binnen 30 dagen op te zeggen.

Wat is het verschil tussen opzegging en verkoop?

Het is mogelijk om een overlijdensverzekering stop te zetten. De begrippen verschillen echter enigszins als je bij het afsluiten van de polis hebt gekozen voor een unieke premie of niet.

Als u had gekozen voor een jaarlijkse of maandelijkse premie, dan staat dit bekend als het “opzeggen” van je verzekeringscontract.

Als u ervoor hebt gekozen om je verzekeringscontract in één keer te betalen bij het afsluiten van de polis, d.w.z. via een unieke premie, dan staat dit bekend als het “verkopen” van je verzekeringscontract: dit is een gedeeltelijke terugbetaling van de verzekeringspremie. Er kunnen echter annuleringskosten of boetes verbonden zijn aan het afkopen van uw contract.

Wat moet ik doen met mijn overlijdensverzekering als ik mijn hypotheek gedeeltelijk aflos?

Als u een verzekering hebt en een gedeeltelijke aflossing doet, heb je twee opties:

Optie 1: Uw oorspronkelijke dekking behouden
Bij uw overlijden wordt het uitstaande saldo gebruikt om de lening af te lossen en wordt het overschot aan uw nalatenschap uitgekeerd.

Optie 2: Het verzekerde bedrag in uw verzekeringspolis aanpassen
We kunnen het verzekerde bedrag in uw verzekeringspolis aanpassen aan het nieuwe afschrijvingsschema voor uw hypotheek.

Medische vragen

Naar wie moet ik de resultaten van mijn medische onderzoeken sturen?

Alle medische documenten met betrekking tot onze overlijdensverzekeringen moeten ons volledig ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd.

Per e-mail naar medical.be@april.com of per post (APRIL Belgium, Medische dienst, rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert):

Als u bij het afsluiten van uw verzekering toegang hebt gekregen tot een persoonlijke ruimte, kunt u alle documentatie over uw polis (inclusief de resultaten van uw medische onderzoeken) in alle veiligheid online versturen.

Premies en betalingen

Ik wil via een domiciliëring betalen, wat moet ik doen?

Als u uw betalingen aan APRIL Belgium via domiciliëring wilt uitvoeren, neem dan per e-mail contact met ons op via support.be@april.com, met vermelding van uw contactgegevens en polisnummer. Wij bezorgen u dan een document dat u moet invullen (domiciliëringsmandaat) en ons ondertekend terugsturen.

Wanneer en hoe betaal ik mijn premie?

Premies voor overlijdensverzekeringen moeten worden betaald volgens de voorwaarden van de polis die u hebt afgesloten. We bieden verschillende betalingsmogelijkheden, zoals jaarlijkse of maandelijkse betalingen.
Het bedrag, de frequentie en vervaldatum van je premies staan in de bijzondere voorwaarden van je polis.

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden. U kunt uw premie per bankoverschrijving of domiciliëring betalen.

Vergeet niet altijd de gestructureerde referentie te respecteren.

Het is belangrijk om te weten dat niet-betaling van uw premie kan leiden tot annulering van uw verzekeringscontract.

Wat moet ik doen als ik mijn verzekering binnen 30 dagen na afsluiten wil opzeggen?

Als u uw overlijdensverzekering in België wilt opzeggen binnen 30 dagen na het afsluiten van de polis, moet je het volgende doen:

1. een door de verzekeringnemer gedateerd en ondertekend verzoek tot opzegging opstellen.

2. stuur dit verzoek naar APRIL Belgium per post (datum poststempel) of per e-mail naar support.be@april.com.

3. Als uw verzoek tot opzegging binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, betaalt APRIL Belgium u de eventueel betaalde premie terug.

Belangrijk om te weten is dat het verzoek tot opzegging binnen 30 dagen na het afsluiten van de overlijdensverzekering moet worden verstuurd om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de premie.

Schadebeheer

Hoe meld ik een schadeclaim? Wat te doen bij overlijden van de verzekerde?

Wanneer een dierbare overlijdt, is het belangrijk dat de begunstigden van de verzekering APRIL Belgium onmiddellijk op de hoogte brengen.

De begunstigden moeten bepaalde documenten bezorgen aan APRIL Belgium, hetzij per e-mail aan claims.be@april.com, hetzij per post (APRIL Belgium, Service de gestion, 4 rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint-Guibert).

Wij hebben de volgende documenten nodig:

– Een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde;
– Een door de arts ingevulde medische verklaring met vermelding van de oorzaak en de omstandigheden van het overlijden;
– Een ondertekend exemplaar van de bijzondere voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden.

Zodra APRIL Belgium deze documenten heeft ontvangen, wordt het bij overlijden verschuldigde bedrag (kapitaal of schuldsaldo) uitgekeerd aan de kredietgever of aan de begunstigden in een welbepaalde volgorde (indien deze volgorde niet is bepaald in de bijzondere voorwaarden).

Als de nalatenschap van de verzekerde de begunstigde is, eist APRIL Belgium een akte van erfopvolging.

Waarborgen en producten

Wat betekent AVRO?

AVRO is een optionele dekking in onze Elantis Immo Cover + en APRIL Cover producten die de uitbetaling van het verdubbelde kapitaal garandeert in geval van overlijden door een ongeval.

Zijn er uitsluitingen voor mijn overlijdensverzekering bij APRIL Belgium?

Er zijn uitsluitingen, zoals zelfmoord door de verzekerde tijdens het 1e jaar, opzettelijke daden van begunstigden, oorlogshandelingen, rellen of transmutaties van kernen en radioactiviteit.

Zijn er uitsluitingen voor mijn overlijdensverzekering bij APRIL Belgium?

Er zijn uitsluitingen, zoals zelfmoord door de verzekerde tijdens het 1e jaar, opzettelijke daden van begunstigden, oorlogshandelingen, rellen of transmutaties van kernen en radioactiviteit.