Bescherming van de kredieten

We sluiten allemaal wel eens een lening af om persoonlijke of professionele redenen. Maar als je overlijdt, moet het saldo van de lening door je erfgenamen worden betaald… Om financiële zorgen voor je nabestaanden te vermijden, bieden we je flexibele formules, aangepast aan elk type lening.

Uw situatie

U koopt als koppel, alleen of in mede-eigendom een onroerend goed. U maakt er uw gezinsnest en u wilt dat nest en uw naasten behoeden voor financiële zorgen als u zou overlijden.

Weet u dat, in geval van overlijden, de last van de lening alleen op de schouders van uw echtgenoot of medekredietnemer zal rusten en dat uw erfgenamen successierechten zullen moeten betalen die van toepassing zijn op uw aandeel?

 

Onze oplossing voor een woonkrediet

Als u voor een krediet met vaste aflossingen hebt gekozen, dan is de schuldsaldoverzekering ideaal. Als u overlijdt, waarborgt die verzekering, ook Tijdelijke Overlijdensverzekering met Afnemend Kapitaal genoemd, de betaling van een kapitaal aan de begunstigden die u hebt aangeduid en meer in het algemeen aan de kredietinstelling.

U betaalt vrij het te verzekeren overlijdenskapitaal in verhouding tot de inkomsten van elk van de medekredietnemers en verhoogd met een percentage om de successierechten en andere kosten die verband houden met uw overlijden te dekken.
Dat kapitaal neemt af volgens de aflossingstabel van uw lening.

Bovendien laat de waarborg “overlijden door ongeval” u toe om, tegen een heel geringe premie, uw gezin nog beter te beschermen: het betaalde overlijdenskapitaal wordt verdubbeld in geval van overlijden door ongeval.

U kunt uw premies op 3 verschillende manieren betalen:

 • een eenmalige premie bij aanvang van het contract;
 • vaste periodieke premies tijdens 2/3 van de duur van het contract.
 • risicopremies betaalbaar tijdens de hele duur van het contrat, herberekend elk jaar op basis van uw leeftijd en het verzekerd kapitaal op die datum.

Uw voordelen

 • U bepaalt vrij het te verzekeren kapitaal.
 • U bepaalt vrij de wijze en de frequentie van betaling van uw premie.
 • U kunt fiscale voordelen genieten onder bepaalde voorwaarden:
  • Fiscale aftrek in het kader van de enige en eigen woning;
  • Belastingvermindering van 30 % op de premies die worden betaald in het kader van het pensioensparen of van het langetermijnsparen.
 • Weet u nog niet wanneer de akte van uw krediet verleden zal worden? Op voorwaarde van medische en financiele aanvaarding, verstrekt Elitis Protection u onmiddellijk en gratis een voorlopige dekking (van maximaal 4 maanden) “overlijden alle oorzaken”!

Description des produits

Naam van het product Typeproduct Risico dragende-
maatschappij
Land van oorsprong van de risico dragendemaatschappij Toepasselijk recht
ELANTIS IMMO COVER+ Tijdelijke overlijdens-
verzekering
met vast kapitaal/
afnemend
Belins NV Belgïe Belgische
APRIL COVER
ELANTIS CONSUMER PROTECTION
ELITIS TOP COVER Axa Belgium Belgïe
ELITIS BLUE COVER Fédérale Assurance Belgïe
ELITIS LIFE PROTECT Vitis Life Luxembourg

Uw situatie

U koopt als koppel, alleen of in mede-eigendom een onroerend goed. U maakt er uw gezinsnest en u wilt dat nest en uw naasten behoeden voor financiële zorgen als u zou overlijden.
U kiest voor een kredietformule die de terugbetaling van de volledige lening uitstelt tot de laatste vervaldag.
Weet u dat, in geval van overlijden, de last van de lening alleen op de schouders van uw echtgenoot of medekredietnemer zal rusten en dat uw erfgenamen successierechten zullen moeten betalen die van toepassing zijn op uw aandeel?

Onze oplossing voor een krediet op vaste termijn

U hebt gekozen voor een krediet op vaste termijn waarvan u maandelijks enkel de interesten betaalt en het kapitaal op het einde terugbetaalt. In dat geval is de Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal de ideale oplossing om uw naasten te beschermen. In tegenstelling tot de schuldsaldoverzekering garandeert deze in geval van overlijden de betaling van een vast kapitaal tijdens de gehele duur van de lening.

Bovendien laat de waarborg “overlijden door ongeval” u toe om uw gezin nog beter te beschermen: het betaalde overlijdenskapitaal wordt verdubbeld in geval van overlijden door ongeval.

U kunt uw premies op 3 verschillende manieren betalen:

 • een eenmalige premie die u betaalt bij aanvang van het contract;
 • vaste periodieke premies tijdens de gehele duur van het contract.
 • risicopremies betaalbaar tijdens de hele duur van het contrat, herberekend elk jaar op basis van uw leeftijd en het verzekerd kapitaal op die datum.

Uw voordelen

 • U bepaalt vrij het te verzekeren kapitaal.
 • U bepaalt vrij de wijze en de frequentie van betaling van uw premie.
 • U kunt onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen genieten:
  • Fiscale aftrek in het kader van de enige en eigen woning;
  • Belastingvermindering van 30 % op de premies die worden betaald in het kader van het pensioensparen of van het langetermijnsparen.
 • Weet u nog niet wanneer de akte van uw krediet verleden zal worden? Op voorwaarde dat de akte medisch en financieel aanvaard werd, verstrekt Elitis Protection u onmiddellijk en gratis een voorlopige dekking (van maximaal 4 maanden) “overlijden alle oorzaken”!

Productbeschrijving

Naam van het product Typeproduct Risico dragende-
maatschappij
Land van oorsprong van de risico dragendemaatschappij Toepasselijk recht
ELANTIS IMMO COVER+ Tijdelijke overlijdens-
verzekering
met vast kapitaal/
afnemend
Belins NV Belgïe Belgische
APRIL COVER
ELANTIS CONSUMER PROTECTION
ELITIS TOP COVER Axa Belgium Belgïe
ELITIS BLUE COVER Fédérale Assurance Belgïe
ELITIS LIFE PROTECT Vitis Life Luxembourg

Uw situatie

U bent zelfstandige en hebt bij uw kredietinstelling een investeringskrediet bekomen om uw beroepsactiviteiten te ontwikkelen?
Dan hebt u dat krediet allicht moeten waarborgen met privégoederen.
Weet u dat, indien u overlijdt, uw naasten en/of uw professionele partners ook de goederen en schulden zullen erven die verband houden met uw beroepsactiviteit?

Onze oplossing

De schuldsaldoverzekering, ook Tijdelijke Overlijdensverzekering met Afnemend Kapitaal genoemd, waarborgt in geval van overlijden de betaling van een kapitaal aan de begunstigden die u hebt aangeduid en meer in het algemeen aan de kredietinstelling.
Het kapitaal neemt af volgens de aflossingstabel van uw lening.

De schuldsaldoverzekering is de ideale oplossing om uw naasten en professionele partners te beschermen tegen de financiële zorgen die verband houden met uw overlijden.

Bovendien laat de waarborg “overlijden door ongeval” u toe om uw gezin nog beter te beschermen: het betaalde overlijdenskapitaal wordt verdubbeld in geval van overlijden door ongeval.

Uw voordelen

 • De formaliteiten van onderschrijving zijn eenvoudig en de premies klein.
 • U bepaalt vrij het te verzekeren kapitaal.
 • U bepaalt vrij de wijze en de frequentie van betaling van uw premie.
 • De premie is aftrekbaar als beroepskost.
 • Weet u nog niet wanneer de akte van uw krediet verleden zal worden? Op voorwaarde dat de
  akte medisch en financieel aanvaard werd, verstrekt APRIL Belgium u onmiddellijk en gratis
  een voorlopige dekking
  (van maximaal 4 maanden) “overlijden alle oorzaken”!

Productbeschrijving

Naam van het product Typeproduct Risico dragende-
maatschappij
Land van oorsprong van de risico dragendemaatschappij Toepasselijk recht
ELANTIS IMMO COVER+ Tijdelijke overlijdens-
verzekering
met vast kapitaal/
afnemend
Belins NV Belgïe Belgische
APRIL COVER
ELANTIS CONSUMER PROTECTION
ELITIS TOP COVER Axa Belgium Belgïe
ELITIS BLUE COVER Fédérale Assurance Belgïe
ELITIS LIFE PROTECT Vitis Life Luxembourg