Successieplanning

U wilt het vermogen dat u in de loop der jaren hebt opgebouwd overdragen aan uw kinderen of aan een naaste, maar u wilt vermijden dat zij hoge successierechten moeten betalen? We stellen u verschillende verzekeringsproducten voor naargelang van uw plannen.

Uw situatie

U beschikt over een aanzienlijk kapitaal naast uw woning. U beseft dat uw naasten bij uw heengaan het moeilijk dreigen te hebben om de verschillende financiële verplichtingen het hoofd te bieden (betaling van de successierechten, onderhoud van het huis (of de huizen), opvoeding van de kinderen, handhaving van de levensstandaard, …), zonder nog maar te spreken over de moeilijkheden om het geld vrij te krijgen (geblokkeerde rekeningen, weinig liquide activa zoals onroerende goederen of aandelen van niet-beursgenoteerde vennootschappen, …).

In het kader van een financiële planning kunt u ook beslissen om te wachten alvorens schenkingen te doen om persoonlijke redenen (te jonge kinderen, bescherming van uw echtgenoot, onzekerheid betreffende de toekomst, …).

Onze oplossingen

Opdat uw naasten niet verplicht zouden zijn activa die u dierbaar zijn te verkopen en hun huidige levensstandaard zouden kunnen behouden, raden wij u ten zeerste aan een Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal af te sluiten: u bepaalt het kapitaal met behulp van uw makelaar, die voor u een simulatie kan maken en u bepaalt de periode tijdens welke u gedekt wenst te zijn. In geval van overlijden tijdens die periode wordt dat kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u hebt aangeduid. Dit bedrag zal vermijden dat uw naasten het hoofd moeten bieden aan liquiditeitsproblemen en goederen moeten verkopen in een moeilijke context.

Daarnaast raden wij u aan om de verzekering te laten afsluiten door uw erfgenamen. Zo zal de som die uitgekeerd wordt in geval van overlijden niet onderworpen worden aan de successierechten. Het is ook mogelijk om dit soort dekking te laten afsluiten door uw vennootschap in het kader van een EIP- of Keyman-contract.

Uw voordelen

 • U kunt normaal blijven leven zonder u zorgen te maken over het gevaar van successierechten
  in geval van overlijden.
 • U geeft uzelf tijd alvorens andere acties te ondernemen (schenkingen, …)
  in het kader van uw successieplanning.
 • U geniet een soepele oplossing op maat.

Productbeschrijving

Naam van het product Typeproduct Risico dragende-
maatschappij
Land van oorsprong van de risico dragendemaatschappij Toepasselijk recht
APRIL COVER Tijdelijke overlijdens-
verzekering
met vast kapitaal/
afnemend
Belins NV Belgïe Belgische
ELITIS TOP COVER Axa Belgium Belgïe
ELITIS BLUE COVER Fédérale Assurance Belgïe
ELITIS LIFE PROTECT Vitis Life Luxembourg

Uw situatie

U wenst een schenking te doen aan uw kinderen of aan een naaste, maar u wilt vermijden dat zij exorbitante successierechten moeten betalen.
Weet u dat niet-geregistreerde schenkingen immers onderworpen zijn aan successierechten indien de schenker overlijdt binnen de 3 jaar? Die rechten kunnen schommelen tussen 3 en 80 % naargelang de graad van verwantschap en het gewest waarin u woont!

Dit risico kan vermeden worden door de schenking te registreren en door betaling van de bevrijdende schenkingsrechten. Deze bedragen tussen 3 % en 7,7 % naargelang het gewest waarin u woont.

 
Schenkingsrechten Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest
Schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden* 3,3% 3% 3%
Schenkingen tussen broers en zussen, en tussen ooms en tantes en neven of nichten 5,5% 7% 7%
Schenkingen tussen alle andere personen 7,7% 7% 7%

* en feitelijk samenwonenden (in het Vlaamse Gewest)

 

Onze oplossing: successierechten verzekeren

De Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal met een duur van 3 jaar (of meer indien er later bijkomende giften zijn voorzien) dekt de successierechten van uw erfgenamen tijdens de periode van 3 jaar vanaf de schenking.

In heel wat gevallen zal een verzekeringspremie die de successierechten gedurende 3 jaar dekt veel minder duur zijn dan de bevrijdende schenkingsrechten die u zou moeten betalen.

Bovendien zullen er geen successierechten verschuldigd zijn op het uitgekeerde kapitaal indien de verzekering door de begiftigde (bijvoorbeeld uw kind) wordt afgesloten in zijn voordeel.
Uw makelaar zal u helpen bij het berekenen van de successierechten die verschuldigd zijn op uw gift en zal u helpen om het te verzekeren kapitaal te bepalen.

Uw voordelen

 • Voor de schenker: een minder hoge premie dan de bevrijdende schenkingsrechten;
 • Voor de begunstigde: De successierechten zijn gedekt indien de schenker overlijdt binnen
  de 3 jaar na de schenking.

Productbeschrijving

Naam van het product Typeproduct Risico dragende-
maatschappij
Land van oorsprong van de risico dragendemaatschappij Toepasselijk recht
APRIL COVER Tijdelijke overlijdens-
verzekering
met vast kapitaal/
afnemend
Belins NV Belgïe Belgische
ELITIS TOP COVER Axa Belgium Belgïe
ELITIS BLUE COVER Fédérale Assurance Belgïe