Bescherming van het gezin

U wilt uw naasten beschermen tegen de financiële gevolgen die verband houden met uw overlijden of om u financiële bijstand te garanderen in geval van kanker of een ongeval in het privé-leven? APRIL Belgium stelt soepele formules voor, die aangepast zijn aan de financiële situatie van elke familie.

Uw situatie

Of u nu alleen of als koppel woont, met of zonder kind(eren), uw vroegtijdig heengaan zal, naast het gemis, belangrijke financiële zorgen meebrengen voor uw naasten.
Zij zullen immers niet alleen geconfronteerd worden met het verlies van uw inkomsten, maar ook met de te betalen successierechten, die kunnen oplopen al naargelang het gewest waarin u woont en het niveau van uw patrimonium.

Onze oplossing

Indien u wenst dat uw naasten een aanvaardbare levensstandaard behouden, dat uw kinderen kunnen gaan studeren en uw onroerend vermogen behouden blijft, raden wij u stellig aan om op een Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal in te tekenen: u bepaalt het kapitaal en u bepaalt de periode tijdens welke u zich wenst te verzekeren. In geval van overlijden tijdens die periode wordt dat kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u hebt aangeduid.

Bovendien laat de waarborg “overlijden door ongeval” u toe om uw gezin nog beter te beschermen: het betaalde overlijdenskapitaal wordt verdubbeld in geval van overlijden door ongeval.

U kunt uw premies op 3 manieren betalen:

 • een eenmalige premie die u betaalt bij aanvang van het contract;
 • vaste periodieke premies tijdens de gehele duur van het contract.
 • risicopremies betaalbaar tijdens de hele duur van het contrat, herberekend elk jaar op basis van uw leeftijd en het verzekerd kapitaal op die datum.

Uw voordelen

 • De formaliteiten van onderschrijving zijn eenvoudig en de premies gering.
 • U bepaalt vrij het te verzekeren kapitaal evenals de duur.
 • U bepaalt vrij de wijze en de frequentie van betaling van uw premie.
 • U kunt een belastingvermindering van 30 % genieten op de premies die worden betaald in het kader van het pensioensparen of het langetermijnsparen.
 • Indien u zelfstandig bedrijfsleider bent, kan deze verzekering worden onderschreven door uw vennootschap: in dat geval betaalt uw vennootschap de premies en kan zij die aftrekken als beroepskost

Productbeschrijving

Naam van het product Typeproduct Risico dragende-
maatschappij
Land van oorsprong van de risico dragendemaatschappij Toepasselijk recht
APRIL COVER Tijdelijke overlijdens-
verzekering
met vast kapitaal/
afnemend
Belins NV Belgïe Belgische
ELITIS TOP COVER Axa Belgium Belgïe
ELITIS BLUE COVER Fédérale Assurance Belgïe
ELITIS LIFE PROTECT Vitis Life Luxembourg

Kanker beroert ons allemaal!

De cijfers liegen er niet om: elk jaar krijgen 7 mensen op 1000 de diagnose kanker. Ondanks de wetenschappelijke vooruitgang loopt het in 43 % van de gevallen slecht af.

Wist u dat:

 • 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen met kanker te maken krijgt nog voor hun 75e verjaardag
 • het in 30 % van de kankergevallen bij vrouwen om borstkanker gaat
 • longkanker bij 1 op 3 mannen en borstkanker bij 1 op 5 vrouwen fataal zijn voor de leeftijdsgroep vanaf 45 jaar
 • men tegen 2025 een gemiddelde stijging van de kankerdiagnoses verwacht met 17 % (12 % bij mannen en 22 % bij vrouwen)
 • het aantal invasieve kankers globaal genomen zal toenemen terwijl de gemiddelde diagnoseleeftijd zal dalen (voor prostaat- en longkanker)

De gevolgen van een kanker

Kanker, ook de ziekte van de eeuw genoemd, beperkt zich helaas niet tot fysieke en psychische gevolgen voor de patiënt en zijn naasten. Zo kunnen niet-terugbetaalde kosten zich opstapelen en de zieke en zijn gezin in een financieel kwetsbare situatie brengen. Net in deze periode heeft de patiënt nood aan gemoedsrust om al zijn energie in de strijd tegen de ziekte te kunnen steken.

Ons oplossing voor uw gemoedsrust: een overlijdensverzekering met kanker voordelen

De diagnose kanker mag dan wel een mokerslag zijn voor de patiënt en zijn naasten, de strijdlust van de zieke in combinatie met steeds verder geavanceerde medische behandelingen kunnen een uitzicht bieden op genezing. Om deze situatie het hoofd te bieden en de nodige hulp in te roepen zonder aanslag op uw spaarcenten, kunt u bij het product Elitis Life Protect+ van Vitis Life terecht voor een fors financieel voorschot bij kankerdiagnose. En dit tegen een kleine jaarpremie. Het voorschot is vrij te besteden! U kunt het bedrag gebruiken om uw inkomensverlies op te vangen tijdens een periode van onbepaalde duur, om de bijkomende, niet-terugbetaalde kosten te dekken, om specifieke uitrustingen en behandelingen te bekostigen die extra comfort bieden in de strijd tegen de ziekte … of om met het gezin te genieten van activiteiten, uitstapjes enz. Zo kunnen patiënten hun zelfstandigheid behouden tijdens hun ziekteperiode en hun omgeving beschermen tegen de financiële impact.

Gemoedsrust tegen een kleine maandbijdrage

Onze oplossing met kanker biedt u en uw geliefden bescherming tegen een lage maandelijkse premie.

Leeftijd Overlijdenskapitaal Kapitaal kanker (30%) Maandelijke premie (incl. taksen) Jaarlijkse premie (incl. taksen)
35 75.000€ 22.500€ 13,99€ 169,69€
35 150.000€ 45.000€ 26,27€ 314,97€
35 250.000€ 75.000€ 42,02€ 503,85€

 

Leeftijd Overlijdenskapitaal Kapitaal kanker (30%) Maandelijke premie (incl. taksen) Jaarlijkse premie (incl. taksen)
40 75.000€ 22.500€ 21,31€ 255,29€
40 150.000€ 45.000€ 40,90€ 490,18€
40 250.000€ 75.000€ 66,08€ 791,86€

 

Leeftijd Overlijdenskapitaal Kapitaal kanker (30%) Maandelijke premie (incl. taksen) Jaarlijkse premie (incl. taksen)
45 75.000€ 22.500€ 33,95€ 406,61
45 150.000€ 45.000€ 66,61€ 792,81€
45 250.000€ 75.000€ 107,63€ 1.288,71€

 

Leeftijd Overlijdenskapitaal Kapitaal kanker (30%) Maandelijke premie (incl. taksen) Jaarlijkse premie (incl. taksen)
50 75.000€ 22.500€ 54,19€ 648,26€
50 150.000€ 45.000€ 106,69€ 1.276,14€
50 250.000€ 75.000€ 173,92€ 2.080,11€

 

Leeftijd Overlijdenskapitaal Kapitaal kanker (30%) Maandelijke premie (incl. taksen) Jaarlijkse premie (incl. taksen)
55 75.000€ 22.500€ 85,30€ 1018,63€
55 150.000€ 45.000€ 168,90€ 2.016,84€
55 250.000€ 75.000€ 275,60€ 3.290,78€

Productbeschrijving

Naam van het product Typeproduct Risico dragende-
maatschappij
Land van oorsprong van de risico dragendemaatschappij Toepasselijk recht
ELITIS LIFE PROTECT+ Tijdelijke overlijdens-
verzekering
met vast kapitaal
met nevenverzekering
kankerrisico
Vitis Life Luxembourg Belgische