Wie zijn we?

April Belgium, voorheen Elitis Protection, maakt nu deel uit van het internationale April groep. APRIL Belgium is een gevolmachtigde onderschrijver dat gespecialiseerd is in voorzorgsproducten, die de bescherming van particulieren en bedrijfsleiders waarborgen in geval van een overlijden, ziekte of ongeval.

Een team van 12 professioneel betrokken medewerkers ontwerpen, verdelen en beheren voorzorgsoplossingen. In samenwerking met een netwerk van 800 makelaars en vooraanstaande verzekeraars kan APRIL Belgium aan al uw noden in voorzorg voldoen : bescherming van de familie, kredietdekking, successieplanning of schenking, bescherming van de onderneming door het voortbestaan ervan te verzekeren.

Wij denken dat de noden inzake voorzorg de komende jaren alleen maar zullen toenemen. De talrijke sociale uitdagingen die wij vandaag het hoofd moeten bieden, zoals de evolutie van de gezinsstructuren, de verlenging van de levensduur of de afname van de nationale solidariteit, zorgen ervoor dat wij opnieuw moeten nadenken en producten moeten promoten die in alle omstandigheden toelaten om voor eenieder en zijn naasten een correcte levensstandaard te behouden of te verzekeren.

Over APRIL groep

APRIL, opgericht in 1988, is een internationale verzekeringsgroep die actief is in 22 landen, met de ambitie om haar klanten een gemakkelijkere en meer toegankelijke verzekeringservaring te bieden. Meer dan 3.000 medewerkers ontwerpen, distribueren en beheren gespecialiseerde verzekeringsoplossingen (gezondheidsen persoonlijke bescherming, schade, mobiliteit en juridische bescherming), alsook hulpdiensten voor haar partners en klanten – particulieren, professionals en bedrijven. De groep, genoteerd op Euronext Parijs (Compartiment B), genereerde in 2018 een omzet van € 997,2 miljoen.

Wat doen we?

Als onderschrijvingsagentschap beschikken wij over onderschrijvings- en beheermandaten van verschillende vooraanstaande verzekeraars. Concreet:

  • wij ontwerpen en ontwikkelen, in samenwerking met vooraanstaande verzekeraars, uiterst competitieve levensverzekeringsoplossingen;
  • wij verzorgen de promotie en de distributie ervan exclusief via een netwerk van verzekeringsmakelaars;
  • wij staan in voor de uitgifte van de documenten (verzekeringspolissen, aanhangsels en andere attesten) en voor het beheer van de schadegevallen, vanaf de aangifte tot de regeling.

Onze verzekeringsoplossingen maken het mogelijk, in geval van overlijden: